Anunt achizitie servicii sociale

Caiet de sarcini - masa sanatoasa

Draft contract servicii sociale

Formulare si declaratii

Anunt atribuire lucrari intretinere si reparatii strazi

Invitatie participare achizitie directa modernizare drumuri

HCL si regulamentul programului privind casarea autovehiculelor uzate

Invitatie participare la atribuirea prin achizitie directa a contractului de asfaltare strazi

Anunt achizitie directa intretinere si reparatii DC24

Anunt modernizare strada Tineretului sat Paltinisu

Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului

Invitatie participare atribuire achizitie directa modernizare strada Tineretului Paltinisu

Invitatie participare atribuire directa asfaltare

Informare in atentia cultivatorilor

Anunt inregistrare comercianti in Sistemult de Garantie-Returnare

Rezerva teren UAT Perieti

Situatie reactualizata cereri

Anunt SIA

Cerere persoane juridice fose septice

Cerere persoane fizice fose septice

Raport activitate consilieri an 2021

Invitatie participare achizitie directa lucrari

Raport final concurs referent compartiment Taxe Locale

Rezultat interviu concurs referent compartiment Taxe Locale

Rezultat proba scrisa concurs referent compartiment Taxe Locale

Proces verbal selectie dosare concurs referent compartiment Taxe Locale

Rezultat concurs sef svsu

Anunt concurs referent

Proces verbal selectie dosare concurs SVSU

Anunt concurs SVSU

Anunt atribuire directa pasune

Anunt recrutare personal recensamant

Model cerere personal recensamant

Rezultat concurs tractorist

Rezultat selectie dosare tractorist

Rezultat concurs secretar UAT Perieti

Rezultat selectie dosare concurs secretar UAT Perieti

Anunt concurs muncitor necalificat

Anunt concurs muncitor calificat, tractorist

Anunt concurs secretar UAT Perieti

Hotarare CJSU 203 din 11.10.2021

Anunt licitatie concesiune terenuri

Rezultat proba scrisa concurs functie secretar 20 SeptembrieConcesiune serviciu iluminat public

Anunt achizitie serviciu iluminat public

Model contract concesiune serviciu iluminat public

Formulare concesiune serviciu iluminat public

Fisa de date serviciu iluminat publicRezultat selectie dosare concurs functie secretar

Lista personal platit din fonduri publice 2021

Anunt concurs secretar

Caiet de sarcini al Serviciului de Iluminat Public Comuna Perieti

Regulamentul serviciului de iluminat public al Comunei Perieti

Studiu oportunitate - delegare gestiune serviciu de iluminat public 

Anunt achizitie buldoexcavator

Anunt concurs secretar Perieti

Plan de analiza si acoperire a riscurilor

Raport și expunere de motive

Strategie dezvoltare durabila a comunei Perieti 2021-2027

Regulament de Ordine Interioara

Dispozitie Regulament de Ordine Interioara

Regulament de Organizare si Functionare

Notificare si memoriu PUZ construire hale pesticide NPK Soil

Aviz oportunitate NPK Soil

Certificat urbanism si planuri hale pesticide NPK Soil

Anunt teren sport Paltinisu

Proces verbal teren sport Paltinisu

Inventar privind reactualizarea terenurilor care apartin domeniului privat al localitatii pentru anul 2019

Grila salarii de baza pentru functionarii din cadrul aparatului de specialitate al comunei Perieti

Anunt documente tehnice cadastru

Lista personal platit din fonduri publice 2019

Tabel nominal cu persoanele care beneficiaza de vouchere de vacanta

Anunt publicitar Perieti

Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului

Sesiuni de informare si educare în Securitatea si Sanatatea în Munca pentru angajatii si producatorii individuali din mediul rural în judetul Ialomita

Caiet Sarcini Salubrizare Perieti

Fisa Calcul Tarif Taxa Slubrizare Perieti

Regulamentul Cadru De Salubrizare Perieti

Anunt concesiune terenuri

 
Copyright 2012 © Primaria Perieti, All rights reserved ®