Informatii Publice

Regulament de Ordine Interioara

Dispozitie Regulament de Ordine Interioara

Regulament de Organizare si Functionare



Notificare si memoriu PUZ construire hale pesticide NPK Soil

Aviz oportunitate NPK Soil

Certificat urbanism si planuri hale pesticide NPK Soil

Anunt teren sport Paltinisu

Proces verbal teren sport Paltinisu

Inventar privind reactualizarea terenurilor care apartin domeniului privat al localitatii pentru anul 2019

Grila salarii de baza pentru functionarii din cadrul aparatului de specialitate al comunei Perieti

Anunt documente tehnice cadastru

Lista personal platit din fonduri publice

Tabel nominal cu persoanele care beneficiaza de vouchere de vacanta

Anunt publicitar Perieti

Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului

 

Sesiuni de informare si educare Ón Securitatea si Sanatatea Ón Munca pentru angajatii si producatorii individuali din mediul rural Ón judetul Ialomita

Caiet Sarcini Salubrizare Perieti

Fisa Calcul Tarif Taxa Slubrizare Perieti

Regulamentul Cadru De Salubrizare Perieti

Anunt concesiune terenuri

 
Copyright 2012 © Primaria Perieti, All rights reserved ®