Buget

 

Bugetul General al Unitatii Administrativ Teritoriale (Document)

Bugetul General al Unitatii Administrativ Teritoriale (PDF)

Bugetul Institutiilor Publice T4 2011

Bugetul Local 2011

Bugetul Local 2012

Buget initial 2016

Bugetul rectificat 25.02.2016

Bugetul rectificat 31.03.2016

Bugetul rectificat 15.04.2016

Bugetul rectificat 27.06.2016

Bugetul rectificat 04.07.2016

Bugetul rectificat 28.07.2016

Bugetul rectificat 01.08.2016

Bugetul rectificat 22.08.2016

Bugetul rectificat 30.08.2016

Bugetul rectificat 23.09.2016

Bugetul rectificat 30.09.2016

Bugetul rectificat 18.11.2016

 

 

Buget 2017


Proiect buget 2017-2020


Buget initial 2017

Rectificare 26.07.2017

Rectificare 28.09.2017

Rectificare 31.10.2017

Rectificare 28.11.2017

Rectificare 28.11.2017-BL

Rectificare 12.12.2017

Rectificare 18.12.2017

 

Buget 2018


Proiect buget 2018-2021


Buget initial 2018
 

Buget 2019


Buget 2019

Buget initial 2019

Buget rectificat 24.10.2019

Dare de seama Trim.III 2019 

Buget 2020


Bugetul pe anul 2020 rectificat 21 Mai 2020

Bugetul pe anul 2020 rectificat 28 Mai 2020 
Copyright 2012 © Primaria Perieti, All rights reserved ®