Alte documente


 • Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiectiile cu privire la legalitate, efectuate în scris

 • Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autoritătii deliberative si dispozitiilor autoritătii executive, numai în cazul celor cu caracter normativ

 • Informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritătile administratiei publice locale

 • Informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ

 • Publicarea minutelor în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanti la o sedintă publică

 • Publicarea proceselor-verbale ale sedintelor autoritătii deliberative

 • Publicarea declaratiilor de căsătorie

 • Publicarea altor documente de interes public

 • Publicarea altor documente necesare

 •  
  Copyright 2012 © Primaria Perieti, All rights reserved ®